go to content

Menu

Historiaa - History

Pudasjärven Panuman kylä on vanhaa asuttua seutua. Ensimmäiset viralliset asiakirjat ja kartat ovat vuodelta 1648. Kylällä on asunut tuolloin Eskil Oinas.

The Panuma village of Pudasjarvi has been inhabited a long time. The first official documents and maps originate from the year 1648. At that time, Eskil Oinas lived in the village.

  kartta

Kartan suomennos:

Panumalla asuneen Eskil Oinaan tilan kartta ja veroluettelo vuodelta 1648.

1. Eskil Oinas 1/4 manttaalia
A. Kylvö 3 13/16 tynnyrinalaa
B. Heinää kartanon äärellä 2 kuormaa
 
-Tähän kuuluu kehnoja niittyjä, alavia soita ja pieniä saraniittyjä. Niistä voi saada heinää vuosittain kymmenen kuormaa.
-Humalatarha 100 salkoa
-On vähäinen kalastus kartanon alapuolella, kuitenkin täytyy tämän tilan samoinkuin muidenkin Kollajan kylässä yrittää kalastaa maanselällä.
-Metsää ja laidunta on runsaasti.
 

Translation of the map :

Map and tax roll from the year 1648, of the estate of Eskil Oinas who has lived in Panuma.
 
1. Eskil Oinas 1/4 mantal of land
A. Sowing 3 13/16 acres
B. Hay by manor house 2 loads
 
-Bad meadows , low-lying swamps and small sedge meadows belong here.
-Ten loads of hay can be collected from them every year.
-Hop garden 100 poles
-Has a minor fishing is below the manor house, however must this estate as well as others in the Kollaja village, also try to fish at the ridge.
-There are plenty of forest and pasture.
Poroista ensimmäiset viralliset merkinnät löytyvät 1768-1809 Panumalla asuneen Staffan Oinas eli Panuman (Oinas-Panuma)  perunkirjasta. Hän on isännöinyt tuolloin nykyisenkin mittapuun mukaan melkoista taloa Panumalla.

Vanhoista asiakirjoista löytyy tilan oma puumerkki. Puumerkki on kaiverrettu moniin Poro-Panuman vanhoihin tarvekaluihin.

The first official notes of reindeer are found in the inheritance book of Staffan Oinas aka Panuma ( Oinas-Panuma ) who had lived in Panuma in 1768-1809. He has managed in Panuma at that time a house that is quite considerable even according to the present yardstick.

The house mark of the estate can be found in old documents.

The mark has been carved in many old utensils of Poro-Panuma.

 
tynnyrirauta
Poro-Panuman puumerkki vanhassa tynnyrin vanteen asennusraudassa.
The house mark of Poro-Panuma on an old barrel hoop driver.