go to content

Menu

ERÄ-PANUMA - OUTDOOR PANUMA

Kurkia suolla.

Eränkävijälle Poro-Panuma on ihanteellinen tukikohta ympäri vuoden.  Läheltä löytyy kiinnostavia kohteita niin alan aloittelijalle, kuin eränkäyntiä pitempäänkin harrastaneelle.

Lähellä olevat ainutlaatuiset yhteensä 9000 hehtaarin suuruiset  Hirvisuon ja Hattu-Kuusisuon soidensuojelualueet ovat mielenkiintoisia kohteita ympäri vuoden. Panumanjärvestä Iijokeen virtaava 22 kilometrin pituinen Panumanoja on miellyttävä tutustumiskohde rauhallisesta melontareitistä pitäville. Lähellä oleva  Iijoen pisin luonnontilainen koskiosuus, Kipinänkosket antavat kovan haasteen kokeneemmallekin melojalle.

Poro-Panumasta voit lunastaa kalastusluvat Kipinänkoskille.

Pienriistan  metsästäjille Metsähallituksen Villi Pohjola Länsi Pudasjärven (5639) lupa-alue alkaa kävelymatkan päästä. Poro-Panumasta saa rajoitetusti vieraslupia myös Kipinän metsästysseuran alueelle.

Sienestyksen ja marjastuksen voit aloittaa halutessasi pihapiiristä. Luontokuvaajille löytyy sopivia kohteita kaikkina vuodenaikoina.

For hunters, hikers and fishers Poro-Panuma is an ideal base around the year. There are interesting spots near, both for a beginning as well as an experienced hunter. 
 
Unique protected peatland areas of Hirvisuo and Hattu-Kuusisuo are interesting spots around the year, with their size 9000 hectares altogether. The Panumanoja Creek, which flows 22 kilometers from the Panuma Lake to the  Iijoki river, is a pleasing route for those who like to canoe. The longest natural state passage of the Iijoki river, the Kipinankoski rapids, give quite a challenge even to a more experienced canoeist.
 
You can buy fishing permits to Kipinankoski Rapids from Poro-Panuma.

You can get limited guest licences from Poro-Panuma also for the Kipinä Hunting Club area. You can start picking berries or mushrooming quite within the courtyard, if you like. A nature photographer will find there suitable spots all seasons.

 
 
 
 
Suomen pystykorva Helli suolla.

Suovillaa suolla