go to content

Menu

Isoaitta


Iso aitta  
Tilan pihapiirin vanha kaksikerroksinen 1600- luvulta peräisin oleva vilja-aitta on kunnostettu yöpymispaikaksi, jossa voi kokea vanhaa aittaromantiikkaa. In Isoaitta - "The Big Granary" - and Pikkukamppa - "The Little Cabin" - which are located in the same courtyard, you can stay more modestly overnight